ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

              
   
                
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
         
1.
  Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
           
Őcsény Község Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:
        
-   1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
           
  -   1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről    
 
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 
- 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 
- 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 
- 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 
- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 
- 16/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet A Szervezeti és Működési Szabályzatról