Kistérségi oktatási konferencia

                  

A közoktatás fejlesztésének lehetőségeiről tárgyaltak 2008. március 6.-án a Bátaszéki, Zombai és a Decsi mikrotérség polgármesterei, iskolaigazgatói a Repülőtéren.

 

A jelenlévőket Fülöp János polgármester köszöntötte, és hangsúlyozta, hogy a településeknek csak együttműködve van esélyük a kor kihívásaira jól válaszolni.

             
                  

Az általános iskolai oktatás az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik. Nagyon fontos minden település számára, hogy ezen feladatait minél magasabb színvonalon és költség hatékonyan tudja végrehajtani. Ehhez rengeteg forrásra van szükség. A megbeszélés két fontos kérdéskört érintett. Az egyik az oktatási intézmények működtetése, önállóan, illetve társulás útján.

              
                 

A másik pedig, ami legalább ennyire fontos az épületek, eszközök, berendezések felújítása, pótlása és újak beszerzése.

A jelenlegi pályázati kiírásoknak a Bátaszéki és a Zombai iskolatársulások feleltek meg. E projektről tartott beszámolót Bozsolik Róbert Bátazék jegyzője és Kemény Lajos iskolaigazgató. A bátaszéki pályázat költségvonzata több, mint 1 milliárd forint.

A zombai projektről Szűcs Sándor polgármester és Fábián József iskolaigazgató tartott előadást. Ez a fejlesztés 600 millió forint körüli lenne. Az Oktatási Minisztérium közoktatási referense Nagyrónai László elmondta, hogy a jelenleg futó pályázat az első, melyet szándékaik szerint továbbiak követnének. A mostani tapasztalatok és az ilyen megbeszélések alapján fogják kiírni a jövőben a hasonló pályázatokat.

Alapvetően e pályázati forrásra csak az iskolatársulások pályázhatnának. Mindenképpen a már működő társulások számíthatnak pályázati forrásokra.

Az iskolatársulási normatívák változására is tett ígéretet Nagyrónai László, mert a jelenlegi költségvetési törvény a 7. és 8. osztályosok esetében a társulási normatívákra nem jogosultak.

                
Pollák Csaba
             
Az oldalt készítette és frissíti: Takaró János: takaro@takaro.hu