Őcsényi Református Templom
                 
               
Az Őcsény főterén álló református templom a község harmadik református temploma. Építésére a helytartótanács két évi kérvényezés után 1781. augusztus 1- én adta meg az engedélyt, de torony nélkül. A tornyot 1793- ban építették föl. Stílusa késő barokk. A templom 1782- ben készült el virágos festésű kazettás mennyezettel. 1800- ban öntettek Pesten egy 5 mázsás harangot, 1808- ban pedig megöntették a 9 mázsa 90 fontos nagyharangot. 1811- ben készült Budán a fertályos óra, amely ma is működik. 1846- ban készült el az első orgona. 1856-ban felújítják a tornyot, a lelkész rézborítást javasol rá, de a hívek bádog mellett döntenek. 1862- 63 folyamán javítják a fedélszéket, amikor kiderül, hogy a födémgerendákat is cserélni kell. ekkor kerül vakolt mennyezet a korábbi festett helyére. A festett deszkák egy részét a karzatfeljárók oldalai őrízték meg, ami egyedül álló a Sárközben, mert a sárközi református templomok festett mennyezeteiből egyedül itt őrződött meg egy- egy részlet. 1889. április 4- én a " dühöngő orkán" a fél tetőt ledobja, ami újabb terheket ró a gyülekezetre. 1897- ben készül el a torony rézkupolája, amikor eklektikus jegyeket is kap a templom. 1902- ben a régiek helyére új nagyharangot és egy kisebbet öntetnek. 1904- ben készíttetnek a pécsi Angster gyárral egy új 1040 sípos orgonát. Az első világháború megkímélte a harangokat és az orgona sípjait. 1922- ben újabb harang készül az Országos Harangművek öntödélyében. 1944- ben a nagyharang nem kerülte el a sorozást, a háború áldozata lett. Jelenleg a toronyban három harang lakik: az 1902- ben készült 3 mázsa 70 kilós, az 1922- ben készült 2 mázsa 80 kilós harang. 2004- ben az éppen 60 éve elhurcolt nagyharang helyére került fel az őcsényi szőlőhegyi harang, melyet 1936- ban öntettek az őcsényi és a bogyiszlói hívek. 2004- ben került sor a harangok lengőváz cseréjére,csapágyazásukra és korszerűbb , műholdas vezérlőrendszerrel való ellátásukra.
          
A harangok feliratai:
             

370 kilós: Készíttette az Őcsényi Református Egyház 1902-ben, Öntötte Hőnig Frigyes Aradon  

              
280 kilós: Öntette az Őcsényi Református Egyház, Az Országos Harangművek
                
115 kilós: Soli Deo gloria- Egyedül Istené a dicsőség, Öntette az Őcsényi Református Egyház a szöllőhegyi és a bogyiszlai hívek kegyes adományainak felhasználásával 1936. évben, Szilágyi Béla lelkipásztorsága idején, Öntötte Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mestere
                      

Harangozási rend:

              
Vasárnap: istentiszteletre: 9 óra: 370 kilós harang
  9.óra 30 perc: 280 kilós harang
  10 óra: mindhárom harang egyszerre
              
halottra

hírharang- nőre kétszer, férfira háromszor szól a 370 kilós harang, majd vers- mindhárom

                 
Elérhetőségek:

                     
Cím: Református lelkészi hivatal- Őcsény, Hősök tere, Szemerei László esperes
                
Telefon: 06-74/495-161 , 06-74/496-674
   
Email: reftempl.ocseny@freemail.hu
                 

Összeállította: Csapai János

                                
Az oldalt készítette és frissíti: Takaró János: takaro@takaro.hu