Előterjesztések
 
  
2009. december 16.
  
 
1. Polgármester beszámolója
2. 2009. III. negyedéves beszámoló
Melléklet
3. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Melléklet
4. 2010. évi költségvetési koncepció módosítása
Melléklet
5. ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
6. ÁMK Pedagógiai Programjának jóváhagyása
7. Az ÁMK 2010. évi munkatervének jóváhagyása
8. Az ÁMK Házirendjének jóváhagyása
9. A szociális rendelet módosítása
10. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
11. Vagyongazdálkodási rendelet módosítása
12. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadása
13. Beszámoló az önkormányzat adóhatósági tevékenységéről
14. 2010. évi munkaterv elfogadása
15. A Meridián Kft.-vel kötött szerződés módosítása, a rendezési tervel kapcsolatos döntések
16. Temető felújítási pályázat
17. Egyebek