Előterjesztések
 
  
2014.04.23.
  
1.a
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
1.b
Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről
2.
3.
4.
5.
6.
 
7.
8.

Egyebek